Nhóm trẻ 18-24 tháng

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Giáo án chủ đề ngày tết vui vẻ

TRƯỜNG MN HỒNG THƯỢNG NHÓM: 18 – 24 THÁNG MỤC TIÊU THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: CHỦ ĐỀ: NGÀY TẾT VUI VẺ (Thời gian thực hiện từ ngày 26/12/2016 - 20/01/2017)   Lĩnh vữc Nội dung       1. Phát triển thể chất:   * Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe: -...

hoạt động âm nhạc

Chủ đề: Ngày tết vui vẻ Chủ đề nhánh: Mùa xuân của bé Độ tuổi: nhóm trẻ 18-24 tháng TRƯỜNG MN HỒNG THƯỢNG NHÓM: 18 – 24 THÁNG                           KẾ HOẠCH TUẦN II CHỦ ĐỀ NHÁNH: MÙA XUÂN CỦA BÉ  (Từ 02/01 – 06/01/2017) HOẠT ĐỘNG THỨ 2 02/01/2017 THỨ...