Năm 2019

Cập nhật lúc : 16:29 11/12/2019  

Tuần 50 năm nam-2019
Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(09/12/2019)

Họp giao ban (BGH)

Chỉnh sữa Báo cáo tự đánh giá theo thông tư mới ( Cô A)

Thứ Ba
(10/12/2019)

- Hoàn thành một số kế hoạch chuyên môn theo NCBH (Cô Dịu, Cô Lê Thủy)

- Chỉnh sữa Báo cáo tự đánh giá theo thông tư mới ( Cô A)

- Phối hợp ới trạm Y tế cân, đo, khám sức khỏe cho trẻ (Cô Ly)

Hoàn thành một số kế hoạch chuyên môn theo NCBH (Cô Dịu, Cô Lê Thủy)

Thứ Tư
(11/12/2019)

Chỉnh sữa một số biểu mẫu phổ cập theo góp ý của Sở (Cô Lê Thủy)

- Hoàn thành một số kế hoạch chuyên môn theo NCBH (Cô Dịu, Cô Lê Thủy)

- Chỉnh sữa Báo cáo tự đánh giá theo thông tư mới ( Cô A)

Thứ Năm
(12/12/2019)

- Chỉnh sữa Báo cáo tự đánh giá theo thông tư mới ( Cô A)

- Kiểm tra công tác vệ sinh ATTP tại điểm trường 1 (Cô Ly)

Kiểm tra công tác vệ sinh ATTP tại điểm trường 2 (Cô Ly)

Thứ Sáu
(13/12/2019)

Dự hội nghị BCH Đảng ủy xã Hồng Thượng tháng 12/2019 (Mở rộng) (Cô Dịu)

Dự Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2019 (Cô Dịu)

Thứ Bảy
(14/12/2019)
Chủ Nhật
(15/12/2019)